Zahájení školního roku 2019/20

Rozpis třídních učitelů, tříd a učeben pro zahájení školního roku 2019/20: