Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím

Zdravotnický asistent (denní studium)

Studiem oboru Zdravotnický asistent je žák připravován na činnosti směřující k podpoře zdraví obyvatel, prevenci onemocnění a poskytování kvalitní ošetřovatelské péče klientům ve všech typech zdravotnických zařízeních.
Studium dává široké teoretické a praktické vědomosti a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatňování se na trhu práce i pro další vzdělávání.
Absolventi oboru Zdravotnický asistent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, v ordinacích praktických a odborných lékařů, v domácí ošetřovatelské péči i v zařízeních sociální péče. Žáci jsou připravováni na možnost dalšího studia na vyšší odborné škole nebo vysoké škole. 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů   Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.2.3.4.celkem
A. Povinné      
Český jazyk a literatura CJL 3 4 3 3 13
Cizí jazyk ANJ/NEJ 3 4 3 3 13
Občanská nauka OBN - 1 2 - 3
Dějepis DEJ 2 2 - - 4
Matematika MAT 2 2 2 - 6
Chemie CHE 2 - - - 2
Fyzika FYZ 3 - - - 3
Biologie BIO 3 - - - 3
Informační a komunikační technologie IKT 2 2 - - 4
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Ekonomika EK - - - 2 2
Výchova ke zdraví VYZ - 1 - - 1
První pomoc PP - 2 - - 2
Psychologie a komunikace PSK - 2 2 1 5
Klinické obory KLO - 2 2 2 6
Somatologie SOM 6 - - - 6
Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena MEH - 1 - - 1
Ošetřovatelství OSE 3 6 4 3 16
Ošetřování nemocných OSN - - 12 14 26
B. Povinně volitelné  
Cizí jazyk - konverzace AJK/NJK - - - 2 8
Matematický seminář MAS - 2 2
Cizí jazyk 2 AJ2/NJ2 2  -
Matematika v informatice MVI  -
 Počet hodin celkem      
  33 33 34 32 132

O úroveň výš na stránku "Žáci a uchazeči"

Kontakt

Střední zdravotnická škola, Děčín
Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín
IČO: 006 737 81
IZO: 110 009 614
REDIZO: 600 019 683
Datová schránka: vi9u6vy
Tel.: 412 709 351
E-mail: szsdecin@szsdecin.cz

Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace - idatabaze.cz Zdravotnické školy - idatabaze.cz

Zřizovatel

Ústecký kraj

Partner

Krajská zdravotní, a.s.
Facebook YouTube