Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím

Zdravotnický asistent (dálkové studium zkrácené)

Studiem oboru Zdravotnický asistent je student připravován na činnosti směřující k podpoře zdraví obyvatel, prevenci onemocnění a poskytování kvalitní ošetřovatelské péče klientům ve všech typech zdravotnických zařízení. Studium dává široké teoretické a praktické vědomosti a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatňování se na trhu práce i pro další vzdělávání. Absolventi oboru Zdravotnický asistent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, v ordinacích praktických a odborných lékařů, v domácí ošetřovatelské péči i v zařízeních sociální péče. Žáci jsou připravováni na možnost dalšího studia na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet vyučovacích hodin v ročníku
1.2.
Počet konzultací  32 26
Povinné předměty
Biologie BIO 16 -
Informační a komunikační technologie IKT 16 -
Ekonomika EK - 13
Výchova ke zdraví VYZ - -
První pomoc PP 16 -
Výchova ke zdraví VYZ - 13
Psychologie a komunikace PSK - 14
Klinické obory KLO - 14
Somatologie SOM 64 -
Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena MEH 16 -
Ošetřovatelství OSE 96/32 78
Ošetřování nemocných + souviská praxe OSN 0/64 78 + 40
 Počet hodin celkem   
  256 248

Tento typ studia je určen pro žáky, kteří již mají maturitní zkoušku a potřebují jen získat kvalifikaci v oboru Zdravotnický asistent.

 

Způsob přihlášení

Na přihlášce (dálkové studium) uveďte zřetelně, že se hlásíte na zkrácené studium, součástí přihlášky je ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzení zdravotní způsobilosti. Absolventi SŠ, maturující tento školní rok, zašlou místo maturitního vysvědčení kopii ročníkového vysvědčení. Maturitní vysvědčení pak doloží u zápisu. 

Organizace výuky i ostatní parametry výuky jsou stejné jako u dálkového nezkráceného studia.

O úroveň výš na stránku "Žáci a uchazeči"

Kontakt

Střední zdravotnická škola, Děčín
Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín
IČO: 006 737 81
IZO: 110 009 614
REDIZO: 600 019 683
Datová schránka: vi9u6vy
Tel.: 412 709 351
E-mail: szsdecin@szsdecin.cz

Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace - idatabaze.cz Zdravotnické školy - idatabaze.cz

Zřizovatel

Ústecký kraj

Partner

Krajská zdravotní, a.s.
Facebook YouTube