Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím

SOCIÁLNÍ ČINNOST (DÁLKOVÉ STUDIUM)

SOCIÁLNÍ ČINNOST (DÁLKOVÉ STUDIUM)

Studiem oboru sociální činnost je žák připravován zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální péči klientům, organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc. Podle odborného zaměření mají žáci prohloubenou přípravu pro vybrané specifické skupiny činností. Studium dává široké teoretické a praktické vědomosti a dovednosti důležité pro kvalitní uplatnění se na trhu práce i pro další vzdělávání.
Absolventi studijního oboru najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče obecních a okresních úřadů, pracovníci okresních správ soc. zabezpečení a v různých zařízeních sociální péče. Dále mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v oborech sociální práce a sociální pedagogika a v oborech sociálně zdravotních.

     Dálkové studium

 

    Vyučovací předmět

1.

2.

3.

4.

celkem

    Český jazyk a literatura

14

28

28

26

96

    Cizí jazyk

28

28

28

0

84

    Dějepis

0

14

0

0

14

    Občanská nauka

0

0

14

0

14

    Právo

0

0

14

13

27

    Ekologie

7

0

0

0

7

    Fyzika

28

0

0

0

28

    Chemie

28

0

0

0

28

    Matematika

14

14

14

0

42

    Informační a komunikační technologie

0

0

14

0

14

    Ekonomika

0

0

0

13

13

    Hudební výchova

7

0

0

0

7

    Výtvarná výchova

7

0

0

0

7

    Osobnostní výchova

0

14

0

0

14

    Psychologie

28

14

14

13

69

    Zdravotnické nauky

28

14

0

0

42

    Sociální politika

0

0

14

0

14

    Sociální péče

28

28

14

13

83

    Speciální pedagogika

0

28

0

0

28

    Pečovatelství

0

28

14

13

55

    První pomoc

7

0

0

0

7

    Volnočasové aktivity

0

14

0

0

14

    Péče o klienty

0

0

56

52

108

    Řízení kvality služeb

0

0

0

13

13

    Odborná praxe

 

 

1

týden

 

 

40

 

   Vyučovací předmět povinně volitelný

 

 

 

 

 

 

    Seminář – konverzace ANJ

0

0

0

52

52

    Seminář – konverzace NEJ

0

0

0

52

52

    Celkem

224

224

224

208

880

 

ORGANIZACE VÝUKY

Délka studia jsou čtyři roky, studium je ukončeno maturitní zkouškou. Výuka je realizována formou konzultací a přednášek jeden krát týdně od 8,00 do 15,30 hod. Konkrétní den bude určen do 15.6.daného roku. Praktická výuka je součástí konzultačních dnů a probíhá ve smluvních zařízeních na území sídla školy. Ve druhé polovině června proběhne zápis do studia (přijatým studentům bude zaslána pozvánka).

Způsob přihlášení

Podmínkou pro přijetí je ukončená školní docházka a zaslání vyplněné přihlášky ke studiu (formulář SEVT). Dále pak ověřená kopie vysvědčení, dokládající nejvyšší dosažené vzdělání (poslední ročník ZŠ nebo SŠ či odborného učiliště).

Způsob ukončení vzdělání

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a je organizováno v souladu s momentálně platným prováděcím předpisem. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

O úroveň výš na stránku "Žáci a uchazeči"

Kontakt

Střední zdravotnická škola, Děčín
Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín
IČO: 006 737 81
IZO: 110 009 614
REDIZO: 600 019 683
Datová schránka: vi9u6vy
Tel.: 412 709 351
E-mail: szsdecin@szsdecin.cz

Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace - idatabaze.cz Zdravotnické školy - idatabaze.cz

Zřizovatel

Ústecký kraj

Partner

Krajská zdravotní, a.s.
Facebook YouTube