Školní poradenské pracoviště

PaedDr. Zdeňka Weissová - výchovná poradkyně

PhDr. Jana Stránská - metodik prevence

Mgr. Martina Černá - ředitelka školy

Školní psychologická poradna

Mgr. Kateřina Hrubá - po telefonické či emailové domluvě je možné osobní setkání

k. hruba@szsdecin.cz / 728  754 593