Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím

Charakteristika školy

Střední zdravotnická škola v Děčíně byla nově otevřena v roce 1986 a sídlí v rekonstruované budově ve středu Děčína blízko vlakového i autobusového nádraží.

Škola patří mezi menší školy s kapacitou do 230 žáků denního studia a 150 žáků dálkového studia. Je dobře materiálně vybavena a prostředí školy je příjemné.

Po stavebních úpravách, ke kterým došlo v minulém období je původní prostor školy rozšířen o novou posluchárnu, učebnu první pomoci, studovnu, novou učebnu výpočetní techniky a nové šatní prostory. Nově jsou vybaveny učebny pro výuku ošetřovatelství. Dále škola disponuje učebnou pro výuku psychologie, jazykovou laboratoří, chemickou laboratoří a ostatními odborně zaměřenými učebnami. Škola je dobře vybavena počítačovou a prezentační technikou (počítače, projektory, interaktivní tabule atd.). Žáci mohou využívat knihovnu se studovnou s volně přístupným internetem. Součástí školy je informační středisko, kde si mohou žáci zapůjčit učebnice a odborné texty nutné pro výuku.

Zřizovatelem školy je Ústecký kraj.
Studium na škole je vhodné pro dívky i chlapce, kteří chtějí pomáhat jiným, mají smysl pro odpovědnost, dobrou komunikační schopnost a jsou zdravotně způsobilí pro práci ve zdravotnictví a v sociální oblasti. Výuka na škole je prováděna interními pracovníky školy a externími pracovníky z řad lékařů. Praktická odborná příprava žáků je úzce spjata se zdravotnickými a sociálními zařízení v regionu Děčín a Česká Lípa. Kvalifikovanost učitelů, lékařů a externích odborníků dává záruku kvalitní přípravy žáků, kteří se velmi dobře uplatňují v praxi nebo pokračují v dalším studiu na VOŠ, VŠ.

učebna ošetřovatelství  učebna psychologie  laboratoř

O úroveň výš na stránku "O škole"

Kontakt

Střední zdravotnická škola, Děčín
Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín
IČO: 006 737 81
IZO: 110 009 614
REDIZO: 600 019 683
Datová schránka: vi9u6vy
Tel.: 412 709 351
E-mail: szsdecin@szsdecin.cz

Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace - idatabaze.cz Zdravotnické školy - idatabaze.cz

Zřizovatel

Ústecký kraj

Partner

Krajská zdravotní, a.s.
Facebook YouTube