ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY DÁLKOVÉHO STUDIA

1.V (pětileté studium)

1.M (zkrácené tříleté studium)