Třídní schůzky za 1. čtvrtletí školního roku 2019/20

Třídní schůzky se konají 20. 11. 2019 od 16:30 v budově školy.

Ve středu 20. 11. od 16:30 se konají třídní schůzky v budově školy, vždy ve kmenové třídě vašeho dítěte, rozpis bude ve vstupní hale školy. Všichni jsou srdečně zváni.