Soutěž v první pomoci Slovenského Červeného kríža v Dolném Kubíně

Na pozvání naší partnerské školy v Dolném Kubíně a pod záštitou Slovenského Červeného kříže se pětičlenné družstvo našich žáků (Barbora Pincová, Denisa Kulíková, Veronika Žigová, Kateřina Antošová, Marie Václavková a Tereza Paldusová - náhradník) zúčastnilo Soutěže družstev mladých zdravotníků a družstev první pomoci mládeže.                          
Na čtyřech stanovištích jsme si vyzkoušeli resuscitaci, ošetření řezných ran, zástavu krvácení, poskytnutí první pomoci člověku během epileptického záchvatu a při dušení. Důraz byl kladen na kvalitu ošetření, komunikaci se zraněným a zajištění vlastního bezpečí. Zároveň musel každý účastník soutěže absolvovat znalostní test o historii a současnosti Červeného kříže a Ošetřovatelství. Ve velké konkurenci se náš tým umístil na 5. místě!         

Děkujeme žákyním za krásnou reprezentaci školy.

Mgr. Dita Wimmerová

Pár momentek ze soutěže v první pomoci na Slovensku. Více fotek najdete na školním facebooku.