Soutěž v první pomoci pro Slunečnici

Dne 28.11. 2018 jsme se podíleli na zajištění soutěže v poskytování první pomoci, kterou pořádala Cesta do světa & Slunečnice pro soutěžící s mentálním, tělesným a kombinovaným postiženým ze všech koutů Severočeského kraje. Na jednotlivých stanovištích zajišťovali figuranty a hodnotitele žáci SZŠ Děčín a studenti VZŠ a SZŠ Ústí nad Labem.

Klienti si mohli vyzkoušet první pomoc při různých poraněních a prověřit  si znalosti. Soutěžící plnili své soutěžní úkoly s plným nasazením a při poskytování první pomoci prokázali mnoho znalostí a dovedností. My v roli asistentů a porotců jsme vysoce hodnotili, co vše znají a dokáží zvládnout.

Zapsala K. Konvalinková, 3.Z