Soutěž v první pomoci 2019

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ PRVNÍ POMOCI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

 V úterý 19. března 2019 pořádala Střední zdravotnická škola Děčín ve spolupráci s děčínským obchodním centrem Pivovar 5. ročník regionální soutěže PP s mezinárodní účastí. Kromě pořádající školy se zúčastnila družstva zdravotnických škol z Dolného Kubína (partnerská škola SZŠ Děčín), Ústí nad Labem, Chomutova, Mostu, Rumburku.

 Akce se konala pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro oblast školství, Mgr. Petra Šmída, Krajské zdravotní, a.s., České asociace sester a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Pro žáky byla připravena poranění na 4 stanovištích. Soutěžící poskytovali první pomoc při poranění páteře, rozsáhlé tržné ráně, úrazu elektrickým proudem a povrchových poranění. Museli také rozpoznat infarkt myokardu a zvládnout kardiopulmonální resuscitaci (KPR). Součástí hodnocení každého družstva bylo praktické provedení KPR na počítačovém simulátoru, který ihned výkon vyhodnotil a získaný počet bodů se započítával do celkového hodnocení. Stejně jako vloni byl pro soutěžící připraven test základních znalostí PP.  Předvedené výkony posuzovali a nekompromisně hodnotili pracovníci Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

            Celá akce probíhala v prostorech obchodního centra a upoutala díky skvělým hereckým výkonům zraněných (žáků SZŠ Děčín) pozornost mnoha zákazníků. Nejenom laická veřejnost sledovala výkony žáků. Soutěžící přišli přivítat a podpořit hosté – zástupce Ústeckého kraje náměstek pro školství Mgr. Petr Šmíd, předseda Výboru pro zdravotnictví zastupitelstva ÚK Bc. Pavel Csonka, vedoucí oddělení organizací a koncepcí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ Mgr. Roman Kovář, náměstkové primátora města Děčín Ing. Vladislav Raška a Ing. Jiří Anděl. Povzbudit a především popřát žákům hodně štěstí přišel i mluvčí ZZS ÚK. Prokop Voleník, DiS. Jménem Střední zdravotnické školy soutěžící přišla přivítat Mgr. Martina Černá, ředitelka školy, která na závěr soutěže společně s Ing. Jiřím Andělem a Prokopem Voleníkem DiS.,  předala vítězům hodnotné ceny.

            Velké poděkování za zvládnutí celé akce patří celému organizačnímu týmu ve složení Mgr. Bejvlová, Mgr. Chýlková, Mgr. Wimmerová a Ing. Zika. Skvěle se zhostili svého úkolu žáci 4. ročníku, oboru zdravotnický asistent (asistenti rozhodčích, pomoc při organizaci), žáci 2. ročníku oboru zdravotnický asistent (simulace zranění, pomoc při organizaci).

Celkové pořadí:   1. místo – SZŠ Chomutov

                                      2. místo – SZŠ Most

                                      3. místo – SZŠ Děčín

Závěrečné společné rozloučení v rytmu tance, o které se postaral bývalý žák SZŠ Děčín a nyní student UJEP, oboru všeobecná sestra, bylo příslibem účasti v dalším ročníku regionální soutěže první pomoci.

Několik momentek ze soutěže v první pomoci, více najdete na školním facebooku
nebo na stránkách Děčínského deníku