Projektové půldny pro deváťáky

Od pátku 16. 11. 2018 probíhají na SZŠ Děčín opět projektové půldny pro žáky 9. ročníků. Deváťáci se během dopoledního programu seznámí s kardiopulmonální resuscitací; v odborných učebnách si vyzkouší něco z ošetřovatelských technik a zjistí, jak by zvládli poskytnout první pomoc. Žáci 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent mají pro své vrstevníky připravené přednášky na téma zdravý způsob života. Projektové půldny jsou však pouhým začátkem všech akcí, které si naše škola pro žáky základních škol připravila.