Nabídka kurzů celoživotního vzdělávání na rok 2019/2020

Akreditované (MPSV, MŠMT) i neakreditované programy vzdělávání v oblasti první pomoci, zdravotnictví a sociálních služeb.

Prohlédněte si nabídku letošních vzdělávacích kurzů nabízených SZŠ Děčín.