Informace pro maturanty JARO 2019

Informace pro zkušební termín JARO 2019 - termíny, změny apod.

Přihlašování pro zkušební období JARO 2019 bylo ukončeno 3. 12. 2018

Všem přihlášeným žákům byl zaslán Výpis z přihlášky ke kontrole.

Žáci denního studia podepíší Výpis u svých třídních učitelek.

Žáci dálkového studia podepíší Výpis u svých třídních učitelek nebo vytisknou a zašlou podepsaný poštou na adresu školy. 

Informace pro maturanty_obecná.pdf

Maturitni_zpravodaj_47_18.pdf