Dějepisná soutěž – 100 let republiky.

Dějepisná soutěž

Téma letošní dějepisné soutěže bylo jasné – 100 let republiky.

Soutěž byla vyhlášena již v září a konala se 18. 12. 2018. Postupně se přihlásily tyto žákyně s prezentacemi na tato témata:

Anna Doušová (2. K) – Edvard Beneš

Kateřina Skalická (2. K) – Milan Rastislav Štefánik

Kateřina Antošová (2. Z) – Vlasta Kálalová di Lotti

Martina Jírovcová (2. Z) - gen. Josef Bílý

Michaela Levá (2. Z) – Václav Havel

Všechny práce byly zdařilé a zajímavé, ale stupně vítězů jsou jen tři.

A kdo tedy zvítězil?

  1. místo: Terezie Vokálová (3. K) - Lída Baarová

  2. místo: Barbora Grafičová (1. K) – Alois Rašín

  3. místo: Barbora Panáčková (2. Z) – Osmičkové roky

Během příjemně stráveného dopoledne zaznělo mnoho nových informací. Všechny soutěžící zasluhují velikou pochvalu.

M. Kroupová, Z. Weissová